Диагностика в кабинета по гинекология на д-р Янчо Делчев

Ехография (ултразвук) при гинеколог

Диагностика при гинеколог чрез ехография

Eхограф

Диагностика при гинеколог чрез ехография:

Ехографията е широко застъпен диагностичен метод в работата на всеки гинеколог. Процесът се нарича още ултрасонография или ултразвукова диагностика.

При ехографията гинекологът използва специален апарат, който посредством ултразвукови вълни дава изображение на вътрешните органи. Ехографското изследване не крие никакви рискове от облъчване, увреждане на тъканите и други странични ефекти и е абсолютно безболезнено.

Ехографските апарати, използвани в гинекологията, имат специални накрайници (трансдюсери), които дават възможност за различен достъп на оглед на вътрешните органи. При изследването се наблюдават формата и големината на вътрешните гениталии, могат да се откриват патологични изменения, да се снемат размерите им, както и според образа да се съди за тяхната консистенция. Съвременните апарати дават възможност и за съхранение на изображенията.

изображение при ехограф - изследване на гинеколог Янчо Делчев

изображение при ехограф

Ехографията е безценен метод за откриване и проследяване на бременност.

За правилна ехографска диагноза е задължително съчетанието:

  • качествен ехографски апарат с висока разделителна способност
  • висококвалифициран специалист с достатъчни теоретични и практически знания и опит за правилно тълкуване на изображенията при изследването.

 

използване на ехограф

Анимирано изображение при използване на ехограф