Гинекологичният кабинет на д-р Янчо Делчев

Колпоскопия – Гинекологично изследване

Колпоскопия - Гинекологично изследване

Колоскоп

Колпоскопията е гинекологично изследване, което осигурява детайлен оглед на външните полови органи, влагалището и маточната шийка с неколкократно увеличение. Тя дава по-подробна диагностична информация от макроскопския оглед със спекулум при гинекологичния преглед.

Какво е колпоскопия – неинвазивен метод, който се прилага в амбулаторни условия. Процедурата не е болезнена и се извършва рутинно в специализираните гинекологични кабинети.

Изследването се извършва с колпоскоп – специален оптичен уред, който с увеличение до 50 пъти и при насочено силно осветление, дава възможност за стереоскопично наблюдение.

Част от гинекологичния преглед изисква т.нар. оглед със спекулум на влагалището и маточната шийка. Колпоскопията се прави на този етап от прегледа, като при огледа се използват последователно специални разтвори за разграничаване на нормални и изменени области от тъканите:

Колпоскопия - Гинекологично изследване

  • проба с разтвор на оцетна киселина;
  • проба с луголов разтвор;

След третиране на тъканите с тези разтвори се появяват типичните колпоскопски находки, чрез които се поставя колпоскопска диагноза. Според конкретната находка, евентуално се определя и зона за прицелна биопсия. Прицелната биопсия дава възможност да се вземе материал за хистологично изследване от най-суспектната зона на изменения участък и може да се извърши по време на колпоскопията. Хистологичният резултат на материала от биопсията дава диагноза, която е определяща за лечението.

Колпоскопията е препоръчителна при всеки профилактичен гинекологичен преглед, но задължително се прави при:

  • абнормална цитонамазка ( III-V PAP );
  • положителен тест за HPV;
  • разлика между находката при гинекологичен преглед и резултата от цитонамазката;

гинекологично изследване  метод за изследване, чрез колоскопия