Гинекологична операция – Лапароскопия

Какво е Лапароскопия:

Лапароскопията представлява ендоскопска гинекологична операция. Резултат е от стремежа за минимална инвазия при хирургична намеса. В болнични условия, под анестезия, на коремната стена се правят няколко малки отвора (най-често 2-4), с размер до 1см. През първия се вкарва специална миниатюрна камера, с която се прави оглед на органите в коремната кухина и малкия таз. Другите отвори се използват за употребата на различни видове инструменти за извършване на необходимата операция (освобождаване от сраствания, разрязване, изрязване и зашиване на тъкани, и др.)

Гинекологична операция Лапароскопия

ендоскопска гинекологична операция

 

 

 

 

 

 

 

Терминът „безкръвна операция“ не е съвсем точен, тъй като при лапароскопията все пак има кървене, но количеството на кръвозагубата е в пъти по-малко, в сравнение с това при „отворената хирургия“. Обичайно болничният престой след лапароскопски достъп е много по-кратък, отколкото при класическа операция, както и по-кратък и по-лек е и възстановителния период след това.

Гинекологична операция

Лапароскопия

Лапароскопия или „отворена“ хирургия – преценката е индивидуална, в зависимост от диагнозата и състоянието на пациентката.